Sverige

institutioner

Länsmusiken Region Gotland

utbildningar

Kungliga Musikhögskolan, Stockholm
Göteborgs Universitet/Högskolan för scen och musik, Göteborg
Lunds Universitet/Musikhögskolan, Malmö
Örebro Universitet/Musikhögskolan, Örebro
Luleås tekniska universitet/Musikhögskolan, Piteå
Karlstad Universitet/Musikhögskolan i Ingesund, Arvika

entreprenörer/KKN

MIcA (Music Information centre Association) european